فقدان جانگداز درگذشت مرحوم علی خسروی معاون صنایع کوچک را به خانواده محترمشان تسلیت عرض می نماییم

(بازگشت همه بسوی اوست)
---------------------------------------
ضایعه درگذشت اسوه اخلاق ومدیریت مهندس علی خسروی معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان رابه خانواده محترم ان مرحوم وهمکاران گرامی در حوزه صنعت تسلیت عرض نموده ،علودرجات الهی رابرای آن مرحوم وصبروشکیبایی رابرای بازماندگان ازخالق یکتا خواستاریم
====================
انجمن سازندگان تجهیزات نفت،گازوپتروشیمی استان خوزستان

نظرات

نظر دهید

لینک های مهم