مصاحبه آقای مهندس علی کرانی رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات نفت،گاز و پتروشیمی خوزستان با ایرنا

علی کرانی روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: شرایط پرداخت مطالبات در شرکت های مناطق نفتخیز جنوب و ملی حفاری سخت شده است.
وی گفت: مدیران نفتی باید توجه داشته باشند که سازندگان تجهیزات به خاطر پرداخت نشدن مطالبات در مرحله ورشکستگی قرار دارند.
رییس انجمن سازندگان تجهیزات، نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان ادامه داد: 90 درصد صنایع کوچک خوزستان به عنوان سازنده و تامین کننده تجهیزات نفتی محسوب می شوند و بر همین اساس بیشترین میزان اشتغال در این صنایع به وجود آمده است.
کرانی با اشاره به اینکه نگرانی و دغدغه این تجهیزات، با ارسال نامه ای به اطلاع سازمان بازرسی کشور، شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت در خوزستان و نیز استاندار خوزستان رسیده ، گفت: پرداخت نشدن مطالبات از یک سو و فشارهایی همچون مالیات، بیمه ، برق، آب و گاز از سوی دیگر، مشکلات را بیشتر کرده است.
وی ادامه داد: نمی توان تحریم ها را عامل به وجود آمدن این وضعیت دانست به این خاطر که هنوز تحریمی صورت نگرفته است.
کرانی گفت: تعطیلی این واحدها منجر به بیکاری تعداد قابل توجهی از نیروها خواهد شد.
وی ادامه داد: مطالبات سازندگان بسیار زیاد بوده و با توجه به پرداخت های قطره چکانی در عمل ارزش سرمایه این واحدها به شدت کاهش یافته است.
رییس انجمن سازندگان تجهیزات، نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان گفت: به دلیل پرداخت نشدن مطالبات بخش زیادی از واحدها نتوانسته اند تجهیزات مورد نیاز خود را خریداری کنند.

** بی توجهی به صنایع خوزستان در واگذاری 27 حلقه چاه در غرب کارون
کرانی همچنین با انتقاد از اینکه تاکنون برای تجهیز و انجام عملیات تولید نفت از 27 حلقه چاه در غرب کارون از سازندگان مستقر در خوزستان دعوتی صورت نگرفته، بیان داشت: چاه های نفتی این منطقه به شرکت های خصولتی واگذار شده و در عمل از توان داخل استان استفاده ای نشده است.
وی گفت:استاندار خوزستان اعلام کرده که با آغاز فعالیت نفتی در غرب کارون 6 میلیارد دلار وارد این استان می شود و برای جوانان خوزستانی فرصت شغلی قابل توجهی به وجود می آورد اما با این وجود این چاه های نفتی بدون مشارکت صنایع استان به شرکت های غیربومی واگذار شده اند.
رییس انجمن سازندگان تجهیزات، نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان با تاکید بر اینکه شرکت های بزرگ و توانمندی در استان وجود دارند که می توانستند در این میادین به فعالیت بپردازند، بیان کرد: این شرایط باعث شده تا سازندگان و شرکت های فعال در حوزه نفت به فعالیت هایی دیگر مانند واسطه گری روی آورند تا شاید از این طریق سرمایه خود را حفظ کنند.

نظرات

نظر دهید

لینک های مهم