فقدان جانگداز درگذشت مرحوم ناصر علی نیارا به خانواده محترمشان تسلیت عرض می نماییم

مراسم تشیع پیکر پاک آن عزیز از دست رفته روز یکشنبه مورخ 96/10/17 ساعت 9 صبح از درب بیمارستان نفت اهواز سمت منزل ابدیشان واقع در بهشت آباد قطعه 2/4 برگزار میگردد

درگذشت مرحوم مغفور ناصر علی نیا چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می‌نشیند

ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره‌ای جز تسلیم و رضا نیست

این ماتم جانگداز را به خانواده محترم تان صمیمانه تسلیت عرض نموده

.و برای آنان صبر و اجر و برای آن عزیز سفر کرده علو درجات طلب می‌کنم

نظرات

نظر دهید

لینک های مهم