اخبار


فقدان جانگداز درگذشت مرحوم ناصر علی نیارا به خانواده محترمشان تسلیت عرض می نماییم

مراسم تشیع پیکر پاک آن عزیز از دست رفته روز یکشنبه مورخ 96/10/17 ساعت 9 صبح از درب بیمارستان نفت اهواز سمت منزل ابدیشان واقع در بهشت آباد قطعه 2/4 برگزار میگردد

ادامه مطلب

لینک های مهم