اخبار انرژی

ضرورت تامین زیرساخت‌ها و تغییر دید مدیران نسبت به تولید داخل

ضرورت تامین زیرساخت‌ها و تغییر دید مدیران نسبت به تولید داخل

برجام معاهده‎ای چندجانبه است؛ نه یک‎جانبه همکاری شرکت‎های اروپایی با صنعت نفت ایران گسترش می‎یابد

رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران، تصویب و تمدید قانون داماتو را نقض برجام دانست و یادآور شد: برجام، معاهده ای چندجانبه است و همکاری شرکت‎های اروپایی با صنعت نفت کشورمان گسترش می‎یابد